Wolontariat

Grupa wolontariuszy działa już od października 2010 roku aktywnie wspierając działalność Staromiejskiego Domu Kultury jak również angażuje się i inicjuje różnorodne projekty także na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do naszej grupy osoby aktywne, otwarte, kreatywne, zainteresowane działalnością kulturalną w tym tematyką wielokulturową, organizacją wydarzeń oraz gotowe do współpracy z różnymi grupami wiekowymi od dzieci po seniorów (m.in. opowiadanie dzieciom bajek z różnych stron świata).

Oferujemy elastyczny czas realizacji zadań, umowę o wolontariacie, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, szansę zdobycia doświadczenia w zakresie organizacji wydarzeń, uczestnictwa w rozwojowych szkoleniach, warsztatach i inicjatywach (w tym międzynarodowych) możliwość realizacji inicjatyw własnych przy naszym wsparciu.

Szczegółowy program w dziale Aktualności oraz na Facebook/KulturaOtwartości